Japco
Regnskap Norge
Skriv ut sidanStart > Diverse skjemaer
Start > Diverse skjemaer

 

Vedlagt følger noen skjemaer:
Skjema for reise innenlands og utenlands
Reiseregning_inn_og_utland_.xls
Se for øvrig link til statens reiseregulativ
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/statens_reiseregulativ/id965/

Vedlagt følger noen skjemaer:

 

Skjema for reise innenlands og utenlands

reiseregning_inn_og_utland_.xls

 

 

Se for øvrig link til statens reiseregulativ

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/statens_reiseregulativ/id965/

Japco AS er oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister som autorisert regnskapsførerselskap med rett til å påta seg regnskapsføreroppdrag. Selskapet er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

 post@japco.no

 Kontakt oss her

 Copyright 2016

Regnskap Norge    Japco logotype