Japco
Regnskap Norge
Skriv ut sidanStart > Tjenester > Lønnstjenester
Start > Tjenester > Lønnstjenester

Lønnstjenester

Lonntjenester

Lønninger og avstemming samt innsendelse av terminoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, som følger månedlig med A-ordningen. Vi bistår i forbindelse med utfylling av statistikker, og krav om refusjon av sykepenger m.m.

Japco AS er oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister som autorisert regnskapsførerselskap med rett til å påta seg regnskapsføreroppdrag. Selskapet er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

 post@japco.no

 Kontakt oss her

 Copyright 2016

Regnskap Norge    Japco logotype