Japco
Regnskap Norge
Skriv ut sidanStart > Om oss
Start > Om oss

 

Selskapet ble etablert i 2011 av Jon Andre Preststulen. Firmaet var i starten av et rent rådgivnings-/konsulentselskap.
Etter hvert har firmaet blitt
Innehaveren er utdannet siviløkonom og autorisert regnskapsfører, og har bakgrunn fra en rekke stillinger fra offentlig forvaltning, konsulent- og ingeniørvirksomhet.
Japco er et lite fimra i vekst, og har fokus på høy kvalitet og tett personlig oppfølging mot den enkelte kunde.
Japco sine kjerneverdier er kvalitet, pålitelighet og presisjon.

Selskapet ble etablert i 2011 av Jon Andre Preststulen. Firmaet var i starten av et rent rådgivnings-/konsulentselskap, og ble i 2015 omdannet til et autorisert regnskapsførerselskap.

Daglig leder er utdannet siviløkonom og autorisert regnskapsfører, og har bakgrunn fra en rekke stillinger fra offentlig forvaltning, konsulent- og ingeniørvirksomhet. Japco er et lite firma i vekst, og har fokus på høy kvalitet og tett personlig oppfølging mot den enkelte kunde.

Japco sine kjerneverdier er kvalitet, pålitelighet og presisjon.

Japco AS er oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister som autorisert regnskapsførerselskap med rett til å påta seg regnskapsføreroppdrag. Selskapet er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

 post@japco.no

 Kontakt oss her

 Copyright 2016

Regnskap Norge    Japco logotype